dot
         
 
knop-home
knop-sth
in water
activiteit
knop-docent
knop-organisatie
knop-links
organisatie
Knop-lit
 
 
 
UW PRIVACY

Het STH-water neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt pas-sende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste open-baarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Het STH-Water verwerkt persoonsgegevens van jou doordat je je aanmeldt voor een cursus of opleiding.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
- Voor- en achternaam - Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Opleidingsniveau
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
- bijvoorbeeld in - correspondentie en telefonisch

Waarvoor gebruikt het STH-water deze gegevens?
- Het bevestigen van plaatsing voor een cursus, opleiding of andere activiteit
- Het afhandelen van je betaling
- Verzenden van een mailing t.a.v te volgen cursus/opleiding/andere activiteit
- Je te kunnen bellen indien dit nodig is
- Je te informeren per mail over ons nieuwe programma
- Om studiemateriaal toe te zenden
- Om een certificaat te kunnen maken


Delen met anderen
Het STH-Water deelt jouw gegevens niet met derden, tenzij jouw toestemming daar-voor gegeven is.

Website beveiliging
De website STH-water.nl maakt geen gebruik van cookies. Zij heeft geen contact- pagina. Gegevens van jou zullen hierop dus niet terecht komen. Zij kent alleen een e-mailadres. Daarnaast heeft de website een ssl-beveiliging.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of ver-wijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door het STH-water en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Bewaartermijn
cursus/opleiding                       7 jaar
dossiers studenten                   5 jaar
workshops                                2 jaar
financiŽle administratie            10 jaar
mailadressen                           opzegbaar