dot
         
knop-home
knop-sth
in water
activiteit
knop-docent
knop-organisatie
knop-links
organisatie
Knop-lit
 
 
Haptonomie en water


In de omhulling van (warm) water ervaren we hoezeer water ons voelen aanspreekt. Onze tast wordt ingeschakeld, maar ook onze andere zintuigen. Voelen in water brengt ons dichter bij onszelf en bij wezenlijke waarden als stilte, geborgenheid en nabijheid. Water, als natuurlijke 'verlenging' van onze tast, vormt bovendien een gemakkelijke verbindig naar de ander. Water opent en maakt zichtbaar: water is transparant. De mogelijkheid betaat om het innerlijk voelen in beweging te brengen. Daarnaast is in water de gemoedstoestand duidelijker waar te nemen dan op 'het droge', water vergroot als het ware uit.

Haptotherapie in water
De Haptotherapie in water is ontwikkeld vanuit de waarneming dat de mens in water zijn gemoedstoestand laat zien. Angstig of gereserveerd, of juist blij en vitaal. De affectieve benadering in water helpt mensen om binnen de nabijheid van de ander zichzelf te (her)vinden. Overlevingsreacties, hechtingsreacties, oprichtreacties, bevestiging en vitaliteit zijn pijlers onder de Haptotherapie in water. (verder lezen)


congres2018
Congres van Vereniging van Haptotherapeuten VVH Congres van Vereniging van Haptotherapeuten VVH 2018
zie artikel 5